ארגון הסגל האקדמי בטכניון
שוק ההון

שוק ההון

 

2009

לאור ההתפתחויות שחלו בשוק ההון, ועדה מיוחדת של פרופסורים חברי ארגון הסגל בחנה את נושא ההשקעות. הועדה נפגשה עם בתי השקעות רבים, בנקאיים ופרטיים, מהמובילים בתחום.

הוחלט בוועד ארגון הסגל להתקשר עם חברת "אנליסט" לצורך ניהול קרן ההשתלמות ועם חברת  "אלטשולר שחם" לצורך ניהול קופת הגמל של חברי הסגל. 

בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תשס"ה-2005 (ועדת בכר), אין הארגון רשאי להמליץ בנושא השקעות, אלא רק יועץ השקעות בעל רשיון מתאים.

ההתקשרות עם בתי השקעות תיעשה ע"י חבר הסגל ועל אחריותו בלבד.

בתי ההשקעה "אנליסט" ו "אלטשולר שחם" מציעות  לחברי הסגל הנחה בדמי הניהול ונציגיהן מציעים  ייעוץ לחברים בחדר היועצים בבניין פורשהיימר (בתיאום מראש).

כאמור, אין הארגון ממליץ עליהם וכל חבר סגל צריך להשוות בין בתי השקעה השונים.