ארגון הסגל האקדמי בטכניון
מנורה מבטחים

מנורה מבטחים

בהמשך להליך שניהלה המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות לבחירת חברה מנהלת בנושא חסכון ארוך טווח לחברי הסגל, אני שמח לבשרכם שההליך הסתיים ומבין המציעים השונים החלטנו לבחור בחברת "מנורה-מבטחים", שתציע לחברי הסגל ולבני משפחתם מקרבה ראשונה (בתנאים זהים), הסדרים בקרן הפנסיה המקיפה, בקרן הפנסיה המשלימה ובקרן השתלמות (בחירת קופת גמל תתבצע בהליך נפרד שכבר התחלנו בו).

[קרן פנסיה מקיפה מיועדת לשכר מבוטח של עד כפעמיים השכר הממוצע במשק (כ- 18,500) ₪ וקרן משלימה - לשכר מבוטח שמעל  ל- 18,500 ₪]

 דמי הניהול שהציעה "מנורה-מבטחים" מפורטים במצ"ב 

 אחזור ואדגיש שזכותו של כל חבר סגל (ובן משפחתו) לבחור את קרנות הפנסיה וקרן ההשתלמות (וכן את קופת הגמל) בהן הוא מעוניין וההצעה האמורה עומדת לבחירתו/להחלטתו של חבר הסגל (ובן משפחתו).


מסמכים מקושרים
לחץ להורדה איש קשר (897.5 Kb)