ארגון הסגל האקדמי בטכניון
הבהרות

הבהרות

להלן הבהרות הנדרשות בטפסי הפניקס :

 

1.     מבוטחים שרכשו הרחבות לכל החיים נשארים באופן אוטומטי בפוליסה הקבוצתית ולתקופת פיצוי של 60 חודש על אותו סכום שרכשו.
את ההרחבה לכל החיים יוכלו לרכוש במסגרת פוליסה פרטית באמצעות מוקדני "הפניקס" שיתקשרו אליהם והגביה תהיה אישית ולא באמצעות תלוש השכר.

2.     בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח כל מצטרף חדש נדרש לחתום, במסגרת טופס ההצטרפות, גם על אישור כי ידוע לו על קיומה של אופציית "משלים שב"ן"
אופציה זו היא למעשה תכנית המחייבת פניה וניצול הזכויות המוקנות במסגרת הביטוח המשלים של קופת חולים לפני שתובעים את חברת הביטוח.
היות שאופציה זו גם פחות אטרקטיבית וגם יותר יקרה, בחר ארגון הסגל באופציה העדיפה של כיסוי לניתוחים על בסיס פרנצ'יזה.
(פרצ'יזה= כיסוי מלא לניתוחים שעלותם מעל 8000 ₪).


מסמכים מקושרים