ארגון הסגל האקדמי בטכניון
ביטוח נסיעות באינטרנט

ביטוח נסיעות באינטרנט

כדי לשפר את שירותי ביטוח הנסיעות לחברים, התקשרנו לסוכנות הביטוח "להבים" שעובדת עם אוניברסיטת ב"ג ועוד מוסדות.

להערכתנו, לרוב תעריפיה זולים יותר והכיסוי טוב יותר מאשר הביטוח שאנו עושים דרך הראל. הסוכן, נמרוד אורן, יטפל באופן שוטף בתביעות.

את הביטוח ניתן לבצע דרך האינטרנט.

בנוסף, אנחנו ממשיכים לספק במשרד את השירות של חברת הראל.

סעו לשלום,

שמואל

 

״הראל״  First Class2017 

״הפניקס״ באמצעות

נמרוד אורן 2017

הכיסוי

גבול אחריות $

השתתפות עצמית $

גבול אחריות $

השתתפות עצמית $

יתרון

הערות

גבול אחריות מרבי להוצאות רפואיות

1,800,000

 

3,000,000

 

הפניקס

 

החמרה לבעיה רפואית קיימת ומחלות כרוניות

ניתן לרכוש בתוכנית ההרחבות בתוספת מחיר

50

600,000

ללא

הפניקס

כלול בתוכנית הבסיסית ללא תוספת תשלום

הוצאות רפואיות בחו״ל

כלול בגבולות אחריות

ללא

כלול בגבולות אחריות

ללא

----

 

פינוי יבשתי ממקום האירוע לבי״ח קרוב

כלול בגבולות אחריות

ללא

כלול בגבולות אחריות

ללא

----

 

פינוי אווירי/ימי ממקום האירוע לבי״ח קרוב

100,000

ללא

כלול בגבולות אחריות

ללא

הפניקס

 

הטסה רפואית לישראל

כלול בגבולות אחריות

ללא

כלול בגבולות אחריות

ללא

----

 

הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז כגון רופא, בדיקות אבחון

כלול בגבולות אחריות

50

כלול בגבולות אחריות

ללא

הפניקס

 

תרופות

300

50

כלול בגבולות אחריות

ללא

הפניקס

 

טיפול חירום בשיניים

400

50

1,000

ללא

הפניקס

 

טיפול חירום בשיניים עקב תאונה

---

---

1,000

ללא

הפניקס

 

פיזיותרפיה בחו״ל

5,000

50

כלול בגבולות אחריות

ללא

הפניקס

 

ביטול טיסה לכל נוסע סה״כ פיצוי מרבי

5,000

50

10,000

ללא

הפניקס

 

ביטול טיסה עבור כרטיס טיסה מתוך סה״כ הפיצוי

2,000

50

כלול ללא מגבלה מסה״כ הפיצוי

ללא

הפניקס

 

ביטול טיסה  למלווה מתוך סה״כ הפיצוי.

1,000

50

כלול ללא מגבלה מסה״כ הפיצוי

ללא

הפניקס

 

קיצור נסיעה סה״כ פיצוי מרבי

7,000

50

10,000

ללא

הפניקס

 

קיצור נסיעה עבור כרטיס טיסה מתוך סה״כ הפיצוי

2,000

50

כלול ללא מגבלה מסה״כ הפיצוי

ללא

הפניקס

 

קיצור טיסה למלווה מתוך סה״כ הפיצוי.

1,000

50

כלול ללא מגבלה מסה״כ הפיצוי

ללא

הפניקס

 

פיצוי מיוחד במקרה של אשפוז בחו״ל

-----

-----

4,000

ללא

הפניקס

40$ לכל יום החל מהיום השלישי

שהיה נוספת במלון בחו״ל עקב אירוע ביטוחי למבוטח

1,000

50

1,500

ללא

הפניקס

 

שהיה נוספת במלון בחו״ל עקב אירוע ביטוחי למלווה

1,000

50

1,500

ללא

הפניקס

 

כרטיס טיסה לישראל למבוטח

1,000

50

3,000

ללא

הפניקס

 

כרטיס טיסה לישראל למלווה

1,000

50

2,000

ללא

הפניקס

 

טיסת חירום לבן משפחה קרוב למקום האשפוז

1,500

50

5,000

ללא

הפניקס

 

הריון שאובחן לראשונה בחו״ל עד סוף טרימסטר ועד גיל 42

1,000

50

200,000

ללא

הפניקס

עד שבוע 24 ועד גיל 43

הריון מחוץ לרחם עד סוף טרימסטר ועד גיל 42

10,000

50

10,000

ללא

הפניקס

עד שבוע 24 ועד גיל 43

הוצאות משפטיות בחו״ל

5,000

50

5,000

ללא

הפניקס

 

העברת גופה לישראל

5,000

50

כלול בגבולות אחריות

ללא

הפניקס

 

קבורה בארץ בה ארע האירוע

5,000

50

-----

-----

הראל

 

נכות/מוות מתאונה גבול אחריות עד גיל 18

12,500

ללא

25.000

ללא

הפניקס

 

נכות/מוות מתאונה גבול אחריות מעל גיל 18

25,000

ללא

25,000

ללא

----

 

חבות כלפי צד שלישי

150,000

ללא

250,000

ללא

הפניקס

 

סה״כ סכום מרבי לביטוח לכבודה אישית

2,250

50

3,000

35

הפניקס

 

מגבלה לפריט

300

50

500

35

הפניקס

 

דברי ערך

500

50

750

35

הפניקס

 

גניבת כבודה מרכב

750

50

750

35

הפניקס

 

איחור בהגעת כבודה

150

50

500

35

הפניקס

 

גניבת מצלמה

350

50

500

35

הפניקס

 

שחזור עקב אובדן מסמכים

250

50

400

35

הפניקס

 

גניבת כבודה מרכב ציבורי

כלול

50

כלול

35

הפניקס

 

הרחבות בתוספת פרמיה$:

סכום ביטוח מרבי למקרה של החמרה לבעיה קיימת

250,000

50

600,000

ללא

הפניקס

כלול בתוכנית הבסיסית בפניקס ללא תוספת מחיר

החמרה של בעיית לב קיימת

50,000

50

600,000

ללא

הפניקס

 

החמרה של מחלה ממאירה

50,000

50

600,000

ללא

הפניקס

 

הרחבה להריון שאינו היריון בסיכון עד שבוע 32 ועד גיל 42

50,000

 

80,000

ללא

הפניקס

בפניקס עד גיל 43

מתוכו:

 

 

 

 

 

 

הוצאות ללידה מוקדמת

10,000

50

ללא מגבלה כלול בהרחבה

ללא

הפניקס

 

אשפוז העובר או הפג

40,000

ללא

ללא מגבלה כלול בהרחבה

ללא

הפניקס

 

חיפוש איתור וחילוץ

130,000

ללא

120,000

ללא

הראל

 

ספורט אתגרי

כלול בגבולות האחריות הפוליסה

50

כלול בגבולות האחריות הפוליסה

ללא

הפניקס

 

ספורט חורף

כלול בגבולות האחריות הפוליסה

50

כלול בגבולות האחריות הפוליסה

ללא

 

 

מחשב אישי

2,000

100

2,000

100

הפניקס

כלול בתוכנית הבסיסית ללא תוספת מחיר

טלפון סלולרי

750

200

750

35

הפניקס

 

כיסוי אובדן או גניבה לאופני ספורט

 

 

 

 

 

 

אובדן כללי

2500

50

----

----

הראל

 

גניבה

6000

250

----

----

הראל

 

פשיטת רגל של חברת תעופה

----

----

1,500

ללא

הפניקס

 

נספח ספורט תחרותי

----

----

300,000

ללא

הפניקס

 

ביטול פגישת עסקים כרטיס טיסה

----

----

ללא תקרה

ללא

הפניקס

 

ביטול פגישת עסקים בתי מלון

----

----

1,000

ללא

הפניקס

 

ביטול דמי השתתפות עצמית ברכב שכור

----

----

1,500

ללא

הפניקס

 

               

 

טבלת השוואת תעריפי הביטוח בפוליסה המורחבת + הרחבות מיוחדות

 

 

״הראל״ First Class  2017

״הפניקס״

באמצעות נמרוד אורן 2017

 

הרחבות תמורת דמי ביטוח נוספים ליום נסיעה

 

 

 

גיל

כולל כבודה והחמרה $

תקופת ביטוח

בימים

גיל

כולל כבודה והחמרה $

תקופת ביטוח בימים

יתרון

כיסוי

פרמיה$

הראל

פרמיה$ הפניקס

יתרון

0-17

2.94

90

0-17

1.70

365

הפניקס

החמרה למחלות לב 3-6

5.00

כלול במחיר

הפניקס

18-30

2.94

90

18-30

1.70

365

הפניקס

החמרה למחלה ממאירה

5.00

כלול במחיר

הפניקס

31-40

3.00

90

31-40

1.90

365

הפניקס

הריון שבוע 24-32

3.00

1.85

הפניקס

41-50

3.18

90

41-50

1.90

365

הפניקס

איתור חיפוש וחילוץ

0.55

1.00

הראל

51-60

4.71

90

51-60

2.50

365

הפניקס

ספורט אתגרי

1.00

10.00

הפניקס

61-65

6.39

90

61-65

2.50

365

הפניקס

טלפון סלולרי

1.65

1.00

הפניקס

66-70

6.39

90

66-70

3.40

365

הפניקס

מחשב אישי

1.60

כלול

הפניקס

71-72

6.39

60

71-72

3.40

180

הפניקס

ספורט חורף

4.50

4.25

הפניקס

72-75

6.39

45

72-75

4.70

180

הפניקס

ביטול פגישת עסקים

----

1.00

הפניקס

75-76

8.52

45

75-76

4.70

45

הפניקס

ביטול ה.ע רכב שכור

----

6.00

הפניקס

76-77

8.52

45

76-77

4.70

45

הפניקס

פשיטת רגל ח.תעופה

----

25.00

הפניקס

77-80

8.52

45

77-80

6.30

45

הפניקס

ספורט תחרותי

----

2.50

הפניקס

80-81

8.52

45

80-81

6.30

45

הפניקס

 

 

 

 

81-85

8.52

31

81-85

8.00

45

הפניקס

 

 

 

 

86-90

11.91

15

----

----

----

הראל

 

 

 

 

 


מסמכים מקושרים
לחץ להורדה הסכם 2017 (428.6 Kb)

קישורים נלווים