ארגון הסגל האקדמי בטכניון
מבנה הארגון

מבנה הארגון

הארגון מורכב מחטיבות וכל חבר סגל ישתייך לאחת מהן.

  • חטיבה א' - מאגדת חברי סגל בדרגות : פרופסור, פרופסור מחקר.
  • חטיבה ב' - מאגדת חברי סגל בדרגות : פרופסור חבר, חבר מחקר בכיר, פרופסור חבר קליני, מורה א'.
  • חטיבה ג' - מאגדת חברי סגל בדרגות : מרצה בכיר, עמית מחקר בכיר, מרצה בכיר קליני, מורה ב', מרצה, עמית מחקר, מרצה קליני, מורה ג'.
  • חטיבה ד' - מאגדת חברי סגל שפרשו לגמלאות.