ארגון הסגל האקדמי בטכניון
אודות הארגון

אודות הארגון

הארגון מאגד את חברי הסגל האקדמי (להלן "חברי הסגל") של הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל (להלן "הטכניון"), בעלי מינוי אקדמי, הממלאים תפקידי הוראה או מחקר בטכניון, בהיקף חצי משרה לפחות, או חברי הארגון שפרשו לגמלאות.

כל חבר סגל כנ"ל הוא חבר בארגון, אלא אם כן:
הודיע במכתב רשום ליו"ר הארגון, שאין ברצונו להיות חבר בארגון.
הודיע ליו"ר הארגון במכתב רשום, שברצונו לפרוש מהארגון.
חדל להיות חבר סגל הטכניון (למעט חברי סגל שיצאו לגמלאות).
אב בית הדין של משפט חברים הודיע במכתב רשום ליו"ר הארגון על הוצאת חבר סגל מהארגון, לפי פסק דין של משפט חברים, וזאת חודש ימים לאחר תום כל הליכי השפיטה והערעור שבתקנון.