ארגון הסגל האקדמי בטכניון
חברי המועצה המתאמת

חברי המועצה המתאמת

הארגון

משרד הארגון

יו"ר הארגון

 

כתובת

טלפון

פקס

E-mail

שם

טל. משרד

E-mail

 מועצה מתאמת

ארגון הסגל האקדמי הבכיר

אוניברסיטת תל-אביב

רמת-אביב ת.ד. 39040

תל-אביב 69978

03-6407453

חגית הן

03-6406146

Vaad@post. tau.ac.il

פרופ' אלי וייץ

 

03-6409365

eweitz@post.tau.ac.il

 

האוניברסיטה העברית בירושלים

ארגון הסגל האקדמי הבכיר

באוניברסיטה העברית,

בית בלגיה, גבעת רם י-ם 91904

02-6584674

יהודית

02-6540392

Segel@vms. huji.ac.il

פרופ’ אשר בן-אריה

 

02-5882236

מכון חרוב-מירי077-5150300 שלוחה 0, ליאת בן הרוש שלוחה 3 אשר=2

benarieh@cc.huji.c.il

 

אוניברסיטת תל-אביב

ארגון הסגל האקדמי הבכיר

אוניברסיטת תל-אביב

רמת-אביב ת.ד. 39040

תל-אביב 69978

03-6407453

03-6407454

חגית

03-6406146

Vaad@post. tau.ac.il

פרופ' אלי וייץ

ת.ז. 001369321

03-6409365

eweitz@post.tau.ac.il

 

אוניברסיטת בן-גוריון

ועד סגל אקדמי

אוניברסיטת בן-גוריון

ת.ד. 653 באר-שבע 84104

08-6461049

נגה יעקב

 

08-6472927

nogay@bgu.ac.il

 

פרופ’ מיכאל מונד ת.ז.  51002228

08-6477098

פקס:

08-6472927

mond@bgu.ac.il

אוניברסיטת בר-אילן

ארגון הסגל האקדמי

אוניברסיטת בר-אילן

רמת-גן 52900

03-5318290

03-5354084

 נטלי

03-5352878

Irsegelb@mail.biu.ac.il

ד''ר אחיעזר שאקי

ת.ז. 1433580

 

Shakia100@gmail.com

אוניברסיטת חיפה

ארגון הסגל האקדמי

אוניברסיטת חיפה

הר הכרמל

חיפה 31905

04-8254118

04-824-0661

רונית צ'רבינסקי

צביה ראובני

04-8257013

Irgun_hasegel@univ.haifa. ac.il

פרופ' אודי מקוב

 

04-8249620

04-8288285

 

udimakov@gmail.com

 

 

טכניון

ארגון הסגל האקדמי בטכניון

בנין פורשהיימר, קרית הטכניון

חיפה 32000

04-8292429/30

04-8292582

שושי ראט

04-8232058

Segel@tx.technion.ac.il

פרופ' שמואל זקס

ת.ז.

04-8294329

 

zaks@cs.technion.ac.il

 

מכון ויצמן

ארגון העובדים האקדמיים, מכון ויצמן למדע, רחובות  76100

08-9343961

פרלה זלצברג

08-9344109

perla.zalcberg@weizmann.ac.il

פרופ’

גרגורי פלקוביץ

08-9342830

Gregory.falkovich@weizmann.ac.il