ארגון הסגל האקדמי בטכניון
חדר סוכנים

חדר סוכנים

קבלת קהל בחדר סוכנים/יועצים הנמצא בסמוך למשרדי ארגון הסגל בבנין פורשהיימר.

נציגי חברות הביטוח ,יועצי השקעות ויועצי מס הכנסה בתאום מראש.

 

אלטשולר שחם: אילן קפלנר 052-6882342: ימי ה'   9:00-14:00.

דוא"ל: ilanhs@bezeqint.net

אנליסט: רויטל יוסף 054-7500695 פעם בחודש, בתיאום מראש.

 דוא"ל: revital@analyst.co.il

ביטוח: יוסי מנשה 8530479 / 8510575. בתיאום מראש.

יעוץ מס: תקוה לוי  04-8614811, בתיאום מראש.