ארגון הסגל האקדמי בטכניון
יעוץ בנושאי מס הכנסה ארה"ב

יעוץ בנושאי מס הכנסה ארה"ב

יעוץ בנושאי מס הכנסה ארה"ב יינתן פעמיים בשנה ע"י נתן שחורי במשרדי הארגון. חברי הסגל יקבלו הודעה בדוא"ל על המועדים המדוייקים בהן ניתן לקבל את הייעוץ.


NATHAN M. SCHORI, MBA
U.S. Income Tax Consulting
Tel 03-6449889
E-mail: nathanmschori@cs.com
www.usisraeltax.com

נתן שחורי יצא לגמלאות נא לפנות לסטיבן אטינגר בטלפון: 0737690600

 

כתובת המייל : steven@masamerica.co.il