ארגון הסגל האקדמי בטכניון
שירותים ומידע

שירותים ומידע

חוזר מס' /תשע"ד (2014-2013)

 

 לחברות/חברי הסגל שלום רב,

 להלן מידע על מכלול השירותים הניתנים במשרד ארגון הסגל, וכן מידע כללי:

 חברי סגל בטכניון מוזמנים לפנות למשרד הארגון בכל שאלה או לשם התייעצות כללית.

 משרד הארגון  - קבלת קהל בימים א' - ה' בין השעות 09:00 - 15:00.

 משרד ארגון הסגל נמצא בבניין מועדון הסגל ע"ש פורשהיימר.

טל/פקס: 8232058     2429/30  , 2582  – 829

 

פעילויות והצעות שונות:

  • מכירת תווי הנחה לרשתות השיווק הגדולות.  סמוך לראש השנה ופסח ההנחות גדולות יותר מאשר במשך השנה. התשלום  מיידי.       
  • ביטוח בריאות ומטען לחו"ל בהנחה.
  • כרטיסים בהנחה למופעים שונים.
  • חוג חברה ותרבות – לפחות 10 מפגשים בשנה.
  • טיולים/סיורים.
  • הפניות לקבלת מנויים לתיאטרון, האופרה הישראלית החדשה תל-אביב (מנויים רגילים וטריו) בתנאים מיוחדים לארגונים.
  • מנוי לעיתון "הארץ" ב25%- הנחה.

1.ביטוחים שונים באמצעות סוכנים

         (הטלפון בחדר סוכנים 4219).

 קבלת קהל מתקיימת בחדר היועצים הנמצא בסמוך למשרדי ארגון הסגל (יש לתאם מראש). 

ביטוח משלים ואלמנטרי

מר יוסי מנשה

בתאום מראש

טלפון 04-8510575

 ביטוח אלמנטרי

מינצ'יקוב-רטמן

בתאום מראש

טלפון 04-8529888

 

 

ביטוח נסיעות ואלמנטרי

סוכנות להבים-נמרוד אורן

  טלפון 08-6278241 086276390

 

בתי השקעות "אנליסט"  ו "אלטשולר שחם"

לאור ההתפתחויות שחלו בשוק ההון , ופניות מצד חברי ארגון , כונסה ועדה מיוחדת של פרופסורים חברי ארגון הסגל ובחנה את נושא ההשקעות. הועדה נפגשה עם בתי השקעות רבים , בנקאיים ופרטיים, מהמובילים בתחום . הוחלט בוועד ארגון הסגל (ב - 2005 ) להתקשר עם חברת "אנליסט" לצורך ניהול קרן ההשתלמות ועם חברת "אלטשולר שחם" לצורך ניהול קופת הגמל של חברי הסגל . 
בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תשס"ה-2005  החלטתנו אינה מחייבת את חבר הסגל לעבור לחברות האמורות לעיל , ואינה מהווה המלצה לעשות כן, וכל חבר סגל יפעל לפי שיקול דעתו.

נציגי החברות "אנליסט", ו "אלטשולר שחם" יעמדו לרשות  חברי הסגל.

המועצה המתאמת בחרה חברה מנהלת בנושא חסכון ארוך טווח בחברת "מנורה-מבטחים"

 

2. יעוץ בנושאי מס הכנסה:

יעוץ בנושאי מס הכנסה יינתן פעמיים בחודש במשרדי הארגון ע"י נציג משרד רו"ח "סומך חייקין".
קבלת קהל בחדר סוכנים בתאום מראש במשרדי הארגון. חבר סגל זכאי ל-20 דקות ייעוץ ללא תשלום. נבקשכם לתאם מועד פגישה מראש באמצעות מזכירות הארגון. ניתן ליצור קשר ישירות לתקווה לוי  052-3489441

 

3. מועדון הסגל - מסעדה: 

 דמי החבר החודשיים במועדון הסגל עומדים ע"ס 5.00 ש"ח.
מסעדת מועדון הסגל פתוחה בין השעות 11:30 ל-14:30 לארוחות צהריים.
הזמנת חדרי אירוח לארוחות מיוחדות תעשה במזכירות ארגון הסגל האקדמי,  טלפון פנימי 2429/30, טל/פקס 8232058 . כנ"ל גם לגבי הזמנת מקום לאירועים בשעות הערב. לא ניתן לערוך אירועים פרטיים במועדון הסגל.

 

4. בתי השקעות "אנליסט"  ו "אלטשולר שחם"

לאור ההתפתחויות שחלו בשוק ההון , ופניות מצד חברי ארגון , כונסה ועדה מיוחדת של פרופסורים חברי ארגון הסגל ובחנה את נושא ההשקעות. הועדה נפגשה עם בתי השקעות רבים , בנקאיים ופרטיים, מהמובילים בתחום . הוחלט בוועד ארגון הסגל (ב - 2005 ) להתקשר עם חברת "אנליסט" לצורך ניהול קרן ההשתלמות ועם חברת "אלטשולר שחם" לצורך ניהול קופת הגמל של חברי הסגל . 
בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תשס"ה-2005  החלטתנו אינה מחייבת את חבר הסגל לעבור לחברות האמורות לעיל , ואינה מהווה המלצה לעשות כן, וכל חבר סגל יפעל לפי שיקול דעתו.

נציגי החברות "אנליסט", ו "אלטשולר שחם" יעמדו לרשות  חברי הסגל.

 

5. בדיקות תקופתיות במרכז הרפואי רמב"ם

        (טל: 8542688/708): 

 על המעונינים לקבוע מועד (בני/בנות הזוג רשאים להצטרף). במחיר הנחה .

 

6. שבתון

פדיון ימי מחלה עבור שבתון:  תקופת השבתון מזכה לצורך פדיון ימי מחלה רק אם תדווחו על כך לאכ"א. לפיכך, עם שובכם עליכם לדווח על אי-ניצול ימי מחלה בעת שהותכם בשבתון. הנכם יכולים לדווח על כך גם במהלך שהייתכם בחו"ל.        

                                                                                              

7. ביטוח מוות ונכות

הטכניון מבטח את עובדיו (נכון להיום בחברת "הראל") בביטוח קבוצתי המכסה מקרה מוות, נכות ממחלה  ונכות מתאונה עפ"י טבלת שיעורי נכות. סכום הביטוח מתעדכן אחת ל 3- חודשים בהתאם למדד. חבר הסגל משלם 50% מעלות הפרמיה וסכום זה מנוכה משכרו. הטכניון מממן לכאורה את 50% הנותרים. אך מאחר והשתתפות הטכניון במימון הפרמיה נחשבת כהטבת שכר, משלם חבר הסגל מס הכנסה על הטבה זו. יתר תנאי הביטוח מופיעים ב"פוליסה הקבוצתית." פרטים נוספים באגף משאבי אנוש.

 

8. פוליסה קבוצתית - ביטוח בריאות משלים בחברת ביטוח "הפניקס"

חברי הסגל האקדמי הפעילים במסלול רגיל עד גיל 68, כלולים בביטוח בריאות קבוצתי "הפניקס". הפרמיה ממומנת בחלקה ע"י הטכניון ובחלקה ע"י ארגון הסגל. הפוליסה היא פוליסה ייחודית, שהוכנה על ידי יועץ מטעמנו, והוצגה למכרז בין חברות הביטוח. חוברת מפורטת המכילה את כל תנאי הביטוח נמצאת במשרד ובאתר האינטרנט של הארגון. חברי הסגל יכולים לצרף לביטוח גם את בני/בנות זוגם ואת ילדיהם, (יש צורך במילוי הצהרת בריאות) כאשר הפרמיה עבורם תנוכה מן המשכורת. חברי הסגל הגמלאים רשאים להמשיך להיות מבוטחים וישלמו בעצמם דרך השכר או הוראת קבע בבנק / כרטיס אשראי.

הפרמיה החודשית  לאחר הצמדה נכון ל-6/2015 למבוגר היא 65.00 ₪ הפרמיה החודשית לילדים (עד גיל 26) היא 14.00 ₪. 
דמי הביטוח הינם צמודים למדד ביטוח. המדד היסודי להסכם זה הוא המדד שפורסם ב- 15.05.15, 12268 ( מדד ביטוח).

טפסי הצטרפות עבור בני המשפחה, נמצאים באתר האינטרנט של ארגון הסגל ובמשרדי הארגון.  בנוסף, יועץ ביטוח הבריאות אריה מלמד (טלפון: 09-7655326) עומד לרשותם של  חברי סגל אשר רוצים  להתייעץ.