ארגון הסגל האקדמי בטכניון
אנשי קשר בפקולטות

אנשי קשר בפקולטות

צור קשר הערות נציג יחידה אקדמית
 
חבר ועד  חיים אברמוביץ  אוירונוטיקה 
 
  דני צ'מנסקי  ארכיטקטורה 
 
מחליף: דני זילברשטיין  מיכאל גליקמן  ביולוגיה 
    אין נציג  הנדסה אזרחית וסביבתית 
 
  אלכס לישנסקי  הנ. כימית 
    אין נציג  הנדסת חשמל 
 
  אורי פסקין  כימיה 
 
  מריוס אונגריש  מדעי המחשב 
 
  רום פנחסי  מתמטיקה 
 
  יורם רוזן  פיסיקה 
 
  אברהם רזניק  רפואה 
 
  יששכר גלעד  תעשיה וניהול 
 
  דרור סליקטר  ביו רפואה 
 
  איגור ורנר  הוראת הטכנולוגיה והמדעים 
 
  יאיר עין אלי  הנ. חומרים 
    אין נציג  הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 
 
  פרל יזהר  לימו' הומניסטיים 
 
  גרשון גרוסמן  הנדסת מכונות