ארגון הסגל האקדמי בטכניון
ועד הארגון וועדותיו

ועד הארגון וועדותיו

ועד הארגון

ועד הארגון ינהל את ענייני הארגון בהתאם לתקנון; הועד יקרא לאסיפות כלליות ויבצע את ההחלטות החוקיות של הארגון; ינהל את משק הארגון ויעסוק בהכנת, ביצוע ובבקרת תקציב הארגון; ייצג את חברי הארגון כלפי מוסדות הטכניון ומוסדות חוץ בתחום הפעולות החוקיות של הארגון.
הועד יורכב מ – 5 חברים : מיו"ר הארגון שיכהן כיו"ר הועד ומנציגי החטיבות א' – נציג אחד, ב' – שני נציגים, וג' – נציג אחד. לחטיבה ד' אין נציגים בועד, אך היא רשאית לשלוח משקיף.

פרופ' יואב מוריה, יו"ר

הפקולטה למתמטיקה כהונה עד 31.12.19

פרופ' מיכה שגיב

הפקולטה למתמטיקה כהונה עד 31.12.19

פרופ"ח חיים אברמוביץ

הפקולטה לאוירונוטיקה וחלל כהונה עד 31.12.18

פרופ"ח אסף קלר

הפקולטה להנדסה אזרחית כהונה עד 31.12.18

פרופסור משנה ידידציון לירון

הפקולטה ל תעו"נ כהונה עד 31.12.17



ועדת ביקורת

תפקידה לבקר את חוקיות ההחלטות והפעולות של מוסדות הארגון.
ועדת הביקורת מורכבת משלושה חברים שייצגו כל אחת מחטיבות א', ב' ו-ג'.

פרופ' דני זילברשטיין

הפקולטה לביולוגיה כהונה עד 31.12.19


פרופ"ח אהרון בלנק

הפקולטה לכימיה כהונה עד 31.12.18

גב' רחל פלטיאלי

הפקולטה ללימודים הומניסטיים כהונה עד 31.12.19



משקיף מטעם גימלאי הסגל

פרופ' אמריטוס אברהם ברמן

כהונה עד 31.12.18



ועדת משפט חברים

משפט חברים ידון ויפסוק בסכסוכים חברתיים שבין 2 חברי הארגון או בין חבר הארגון ומוסדותיו. לא יידונו סכסוכים כספיים בין חברים או סכסוכים בעניין פלילי

פרופ' איתי שפריר, הפק' למתמטיקה


פרופ' יואב מוריה, הפק' למתמטיקה


פרופ"ח אמיר יהודיוף, הפק' למתמטיקה


פרופ' משנה איתן יעקובי, הפק' למדעי המחשב


פרופ' משנה עדו טל, הפק' להנדסת חשמל




ועד הארגון