ארגון הסגל האקדמי בטכניון
נציגי הארגון בוועדות

נציגי הארגון בוועדות

לארגון הסגל האקדמי בטכניון נציגים בוועדות הבאות

ועד מנהל פורשהיימר

פרופ' שמואל זקס, יו"ר הארגון


פרופ' אברהם שיצר


פרופ' שמעון מזרחי


פרופ' תנחום וולר


פרופ"ח חיים אברמוביץ
נציג בוועד מנהל לבריכה

לא נבחר עדיין
נציג בוועדת המעון

פרופ' משנה לירון ידידציון
נציג בוועדת הקייטנה

השנה לא הצלחנו למצוא נציג, אנו מבקשים מתנדב לייצג את הארגון