ארגון הסגל האקדמי בטכניון
נציג בוועד מנהל לבריכה

נציג בוועד מנהל לבריכה

לא נבחר עדיין