ארגון הסגל האקדמי בטכניון
ועד מנהל פורשהיימר

ועד מנהל פורשהיימר

פרופ' שמואל זקס, יו"ר הארגון

פרופ' אברהם שיצר

פרופ' שמעון מזרחי

פרופ' תנחום וולר

פרופ"ח חיים אברמוביץ