ארגון הסגל האקדמי בטכניון
ועדת משפט חברים

ועדת משפט חברים

משפט חברים ידון ויפסוק בסכסוכים חברתיים שבין 2 חברי הארגון או בין חבר הארגון ומוסדותיו. לא יידונו סכסוכים כספיים בין חברים או סכסוכים בעניין פלילי

פרופ' איתי שפריר, הפק' למתמטיקה

פרופ' יואב מוריה, הפק' למתמטיקה

פרופ"ח אמיר יהודיוף, הפק' למתמטיקה

פרופ' משנה איתן יעקובי, הפק' למדעי המחשב

פרופ' משנה עדו טל, הפק' להנדסת חשמל