ארגון הסגל האקדמי בטכניון
משקיף מטעם גימלאי הסגל

משקיף מטעם גימלאי הסגל

פרופ' אמריטוס אברהם ברמן

כהונה עד 31.12.18