ארגון הסגל האקדמי בטכניון
ועדת ביקורת

ועדת ביקורת

תפקידה לבקר את חוקיות ההחלטות והפעולות של מוסדות הארגון.
ועדת הביקורת מורכבת משלושה חברים שייצגו כל אחת מחטיבות א', ב' ו-ג'.

פרופ' דני זילברשטיין

הפקולטה לביולוגיה כהונה עד 31.12.19

פרופ"ח אהרון בלנק

הפקולטה לכימיה כהונה עד 31.12.18

גב' רחל פלטיאלי

הפקולטה ללימודים הומניסטיים כהונה עד 31.12.19