ארגון הסגל האקדמי בטכניון
צוות הארגון

צוות הארגון

צוות הארגון לשנת 2015

שושי ראט

ממונה על ארגון הסגל ובנין פורשהיימר

נורית גילון

חנה לוי

ג'ילברט שגיב

שושי
נורית, חנה, ג'ילברט