ארגון הסגל האקדמי בטכניון
ועד הארגון

ועד הארגון

ועד ארגון הסגל האקדמי לשנים 2013 / 2014

ועד הארגון ינהל את ענייני הארגון בהתאם לתקנון; הועד יקרא לאסיפות כלליות ויבצע את ההחלטות החוקיות של הארגון; ינהל את משק הארגון ויעסוק בהכנת, ביצוע ובבקרת תקציב הארגון; ייצג את חברי הארגון כלפי מוסדות הטכניון ומוסדות חוץ בתחום הפעולות החוקיות של הארגון.
הועד יורכב מ – 5 חברים : מיו"ר הארגון שיכהן כיו"ר הועד ומנציגי החטיבות א' – נציג אחד, ב' – שני נציגים, וג' – נציג אחד. לחטיבה ד' אין נציגים בועד, אך היא רשאית לשלוח משקיף.

פרופ' יואב מוריה, יו"ר

הפקולטה למתמטיקה כהונה עד 31.12.19

פרופ' מיכה שגיב

הפקולטה למתמטיקה כהונה עד 31.12.19

פרופ"ח חיים אברמוביץ

הפקולטה לאוירונוטיקה וחלל כהונה עד 31.12.18

פרופ"ח אסף קלר

הפקולטה להנדסה אזרחית כהונה עד 31.12.18

פרופסור משנה ידידציון לירון

הפקולטה ל תעו"נ כהונה עד 31.12.17