ארגון הסגל האקדמי בטכניון

גב' סימה שיין, התפתחויות מרכזיות בזירה האזורית

תאריך: 1 בינואר, 2013

ההרצאה תתמקד בנושא האיראני בהקשרו האזורי ובהקשר לתוכנית הגרעין.

 הגב' סימה שיין היא ראש אגף איראן וזירה אזורית במשרד ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה ולשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד.