ארגון הסגל האקדמי בטכניון

מפגש לגמלאי ארגון הסגל האקדמי

תאריך: 17 בפברואר, 2013

אנו מקיימים מפגש לגמלאי ארגון הסגל האקדמי

ביום ראשון 17.2.2013 בשעה 11:00 באודיטוריום מוסד נאמן

פרופ' אלון איתי, יו"ר ארגון הסגל האקדמי

ופרופ' אמ' עמוס קומורניק, נציג הגמלאים

יתנו סקירה על הנושאים אשר נידונו בישיבות הוועד:

חוזה שכר, מסעדת הסגל, ביטוח בריאות משלים סיעוד וכו'

נשמח לראות את כולכם