ארגון הסגל האקדמי בטכניון

הנריקה צימרמן, "ישראל סופת החול של המזה"ת"

תאריך: 10 באפריל, 2013

הנריקה צימרמן עיתונאי ללא גבולות, כתב הטלוויזיה הספרדית אנטנה 3 ויוניוויז'ן ארה"ב
של המזה"ת. עושה כתבות לאולפן שישי, משתתף ב"פגוש את העיתונות"  וברשתות אחרות בעולם.
דובר 5 שפות. זכה ב- 12 פרסי עיתונות בעולם. מכיר היטב את הסכסוך משני צדי המתרס,
ספרו "קולות ממרכז העולם" פורסם ב 6 שפות.