ארגון הסגל האקדמי בטכניון

גיורא איילנד, "כיצד החלטות מתקבלות בישראל"

תאריך: 23 בינואר, 2013

אלוף במיל. איילנד היה ראש אגף המבצעים במטכ"ל, ראש אגף תכנון וראש המועצה לבטחון לאומי.
כ-10 שנים היה מעורב בתהליכי קבלת החלטות ובביצוע נושאים המדיניים - ביטחוניים החשובים ביותר במדינת ישראל.