ארגון הסגל האקדמי בטכניון
אקדמיה

אקדמיה

אקדמיה היא מוסד שבו פועלים אנשי מדע ורוח להרחבת הידע האנושי ולהפצתו. מקור המילה במוסד שהקים אפלטון בסביבות שנת 385 לפנה"ס בחורשת "אקדמוס" מצפון לאתונה, חורשה שהייתה מקודשת לאלת החכמה, אתנה.
כיום המילה "אקדמיה" משמש לתיאורם של מוסדות מסוגים אחדים.

המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) הגוף הממלכתי האחראי על הקמת אוניברסיטאות ומכללות חדשות, הרחבת מוסדות להשכלה גבוהה קיימים ואישור תארים, המלצה להכרה במוסדות אקדמיים כולל שלוחות של מוסדות השכלה גבוהה מחו"ל, פיקוח על הענקת תארים מדעיים, העברת הכספים מהממשלה למוסדות והצעות לקידום חקירה מדעית בנושאים שונים. המועצה פועלת על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, על-פיו אסור לה להגביל את חופש הדעה והמצפון, להתערב בקביעת תוכניות לימודים ולהתערב במינוי הסגל האקדמי ובדרכי ההוראה. בראש המועצה עומד שר החינוך ולפחות שני שליש מחבריה הם בעלי מעמד אקדמי בכיר.

גוף מרכזי של המועצה להשכלה גבוהה הוא ות"ת, הוועדה לתכנון ולתקצוב, העוסקת בחלוקת תקציב ההשכלה הגבוהה בין האוניברסיטאות והמכללות הפועלות בישראל. 
ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) הוא גוף הכולל את נשיאי ומנהלי שבע אוניברסיטאות המחקר בישראל: הטכניון,  האוניברסיטה העברית בירושלים, מכון ויצמן למדע, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת בן גוריון. 

הוועד עוסק בנושאי מדיניות המשותפים לכל האוניברסיטאות בישראל: שכר הסגל האקדמי, שכר הלימוד, מדיניות קבלת סטודנטים וכדומה. 

הוועד מוציא לאור כתב עת בשם "אקדמיה", ובו מאמרים בנושאי פעילותו של הוועד, מאמרים בנושאי שיטות הוראה ומחקר, וידיעות על הנעשה באוניברסיטאות.
המועצה המתאמת של הסגל האקדמי הבכיר היא הגוף המאגד את ארגוני הסגל הבכיר של האוניברסיטאות  וחברים בה יושבי הראש של הארגונים. 

חברי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות מאורגנים בארגונים נפרדים, כל אוניברסיטה וארגון הסגל הבכיר שלה. עם זאת, בנושאים המשותפים לכלל חברי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות, מתקיים שיתוף פעולה באמצעות המועצה המתאמת של הסגל האקדמי הבכיר. 

ב-2007 הכריזה המועצה על השבתת הוראה של הסגל הבכיר במטרה להשיג פיצוי על שחיקת שכר, שנגרמה, לטענתם, במהלך העשור הקודם לשביתה. השביתה נמשכה 90 יום, ובסיומה ניתנו לשובתים תוספות שכר.