ארגון הסגל האקדמי בטכניון
ביטוחים

ביטוחים

ביטוח נסיעות של חברת "הראל חברה לביטוח" וחברת "הפניקס" ע"י סוכנות להבים.

ביטוח רפואי משלים של חברת "הפניקס". הביטוח הרפואי מעניק כיסוי לאותם צרכים רפואיים שאינם מכוסים על-ידי הביטוח הרפואי המשלים של קופות החולים.

 

ביטוחים שונים באמצעות סוכנים קישור זה אינו מהווה המלצה של הארגון וההתקשרות הינה על אחריות הבוחר להתקשר.

קבלת קהל מתקיימת בחדר היועצים הנמצא בסמוך למשרדי ארגון הסגל (יש לתאם מראש). 

ביטוח משלים ואלמנטרי

מר יוסי מנשה

בתאום מראש

טלפון 8510575

 ביטוח אלמנטרי

מינצ'יקוב-רטמן-אבן חן

בתאום מראש

טלפון 8520880

 

 סוכנות להבים

 

 לינק לטפסי ביטוח טלפון 086278241