ארגון הסגל האקדמי בטכניון
הודעות הארגון

הודעות הארגון

 

סיום פרק הביטוח הסיעודי הקבוצתי המעוניינים בהמשכיות הביטוח הסיעודי ללא צורך בהצהרת בריאות, בהנחה של 25%, לרכוש עד ל- 28.2.2018.

22 בפברואר, 2018

המעוניינים בהמשכיות הביטוח הסיעודי
ללא צורך בהצהרת בריאות, בהנחה של 25%,
לרכוש עד ל- 28.2.2018.
מוקד הפניקס בטלפון 03-7141338

סיום פרק הביטוח הסיעודי הקבוצתי המעוניינים בהמשכיות הביטוח הסיעודי ללא צורך בהצהרת בריאות, בהנחה של 25%, לרכוש עד ל- 28.2.2018.