גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

וועדות הארגון

ועד הארגון

ועד הארגון ינהל את ענייני הארגון בהתאם לתקנון; הועד יקרא לאסיפות כלליות ויבצע את ההחלטות החוקיות של הארגון; ינהל את משק הארגון ויעסוק בהכנת, ביצוע ובבקרת תקציב הארגון; ייצג את חברי הארגון כלפי מוסדות הטכניון ומוסדות חוץ בתחום הפעולות החוקיות של הארגון.
הועד יורכב מ – 5 חברים : מיו"ר הארגון שיכהן כיו"ר הועד ומנציגי החטיבות א' – נציג אחד, ב' – שני נציגים, וג' – נציג אחד. לחטיבה ד' אין נציגים בועד, אך היא רשאית לשלוח משקיף.

פרופ' יואב מוריה, יו"ר

הפקולטה למתמטיקה
כהונה עד 31.12.19
04-8294088

פרופ' וולנסקי גרשון

הפק' למתמטיקה
כהונה עד 31.12.19
04-8294194

פרופ"ח חיים אברמוביץ

הפקולטה לאוירונוטיקה וחלל
כהונה עד 31.12.20
04-8293199

פרופ"ח מרים זקסנהויז

הנדסת מכונות
כהונה עד 31.12.20
04-8292647

ד"ר רוזנטל רון

הפקולטה למתמטיקה
כהונה עד 31.12.19
04-8291437

ועדת הביקורת

תפקידה לבקר את חוקיות ההחלטות והפעולות של מוסדות הארגון.
ועדת הביקורת מורכבת משלושה חברים שייצגו כל אחת מחטיבות א', ב' ו-ג'.

פרופ' מוזס יורם

הפקולטה לחשמל
כהונה עד 31.12.20
04-8294640

פרופ"ח בלנק אהרון

הפקולטה לכימיה
כהונה עד 31.12.20
04-8293679, 04-8293718

גב' רחל פלטיאלי

הפקולטה ללימודים הומניסטיים
כהונה עד 31.12.19
04-8293911

משקף מטעם גימלאי הסגל

פרופ' אמריטוס אברהם ברמן

כהונה עד 31.12.20
04-8294101

ועדת משפט חברים

משפט חברים ידון ויפסוק בסכסוכים חברתיים שבין 2 חברי הארגון או בין חבר הארגון ומוסדותיו.
לא יידונו סכסוכים כספיים בין חברים או סכסוכים בעניין פלילי.

פרופ' איתי שפריר

הפקולטה למתמטיקה
כהונה עד 31.12.18
04-8294021

פרופ' יואב מוריה

הפקולטה למתמטיקה
כהונה עד 31.12.18
04-8294088

פרופ"ח אמיר יהודיוף

הפקולטה למתמטיקה
כהונה עד 31.12.18
04-8294094

פרופ' משנה איתן יעקובי

פקולטה למדעי המחשב
כהונה עד 31.12.18
04-8294952

פרופ' משנה עדו טל

פקולטה להנדסת חשמל
כהונה עד 31.12.18
04-8293358
צטרפו לרשימת דיוור